Forretnings betingelser

Forretnings betingelser

Betalingsbetingelser

 • 8 – 14 hverdage netto kontakt, gældende fra fakturadato.
 • Betaling kontant eller via bankoverførelse.
 • Ved større opgaver vil der blive afkrævet a conto beløb, ved nærmere aftale.
     

Tilbud & prisoverslag

 • Tilbud er almindeligvis gældende i 30 dage.
 • Tilbuddet er udarbejdet på baggrund af syn af opgaven eller via billedoverførelse.
 • Ved billedoverførelse tages der forbehold for opgavens art og udførelse.
 • Accept af tilbudet er bindende for malerfirmaet og kunden og kan evt. udfærdiges i en standard håndværkerkontrakt.
 • Den anførte behandling er gældende, dog med forbehold af løbende ændringer fra kundens side eller ændringer på baggrund af uforudsete og skjulte forhold i opgaven.
 • Dette kan blive faktureret som ekstraarbejde, hvis dette forsinker eller påfører malerfirmaet yderliger omkostninger.
 • Alle ændringer bør varsles skriftligt mindst 7 dage før opgavens udførelse. Dog med undtagelse af akutte forhold. Dette er gældende for begge parter.     

Prisoverslag er ikke bindende for malerfirmaet.

 • Overslaget er en anslået pris vurderet ved umiddelbar syn af opgaven.
 • Overslaget vil varierer i forhold til den endelige faktura.
 • Overslaget kan ændres til tilbud, dog med visse forbehold.
 

Tidsfrister

 • Tidspunkt for opstart samt afslutning af opgaven, aftales mellem parterne.
 • Ændringer af opstartstidspunkt kan forekomme og dette tages der forbehold for fra malerfirmaets side.
 • Malerfirmaet er almindeligvis forpligtet til at overholde den aftalte tidsramme for udførelse af opgaven.
 • Hvis malerfirmaet bliver forsinket pga. sygdom, andre håndværkere, vejrforhold, af hensyn til foreskrifter for brug af produkter eller anden behandlingsform, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen.
 • Malerfirmaet kan dog bede om forlængelse af tidsperioden på baggrund af førnævnte forhold.

Tidsfrister mm.

Arbejdstider
 • Arbejdet udføres almindeligvis 07.00 til 16.00 mandag – fredag eller efter nærmere aftale.
     

Adgang til, og arbejdsforhold

 • Der skal efter aftale med kunden, være fri adgang til opgaven. Eksemplevis: Rydning af stue for møbler m.m. eller rydning af beplantning ved udvendige opgaver.
 • Såfremt adgangsforholdende ikke er klar til malerfirmaet, vil ventetiden samt kørsel blive faktureret.
 • Malerfirmaet er forpligtet til at forestå oprydning og almindelig rengøring efter maler.
 • Malerfirmaet er ligeledes forpligtet til at erstatte evt. skader, i forbindelse med udførelse af maleropgaven.
  Skaden skal kunne henføres til udførelse af den aktuelle maleropgave, evt. ved billeddokumentation.
Skip to content